DMCA Policy

 • Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten informatieve rechten van enige partij. We kunnen naar eigen goeddunken inhoud verwijderen waarbij we de reden hebben om te geloven dat deze in strijd is met een van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Bij het indienen van dergelijke inhoud kunnen we uw gebruik van de website beëindigen.

 • BELEID BIJ MISDRAGINGEN. ALS ONDERDEEL VAN ONS HERHAALDE-MISDRAGINGENBELEID ZAL VOOR IEDERE GEBRUIKER DIE ZICH BINNEN DE PERIODE VAN ZES MAANDEN DRIEMAAL MISDRAAGT OF KLACHTEN KRIJGT, ZIJN OF HAAR GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDEN STOPGEZET.

 • Krachtens Titel 17, sectie 512 (c) (2) van de Verenigde Staten Code, als u denkt dat van een van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal inbreuk wordt gemaakt op de website, zult u schriftelijk een melding moeten maken aan onze agent van de vermeende schending van het auteursrecht via ons CONTACTFORMULIER. Deze melding moet de volgende substantiële punten bevatten:

  • (a) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt verondersteld te worden geschonden. Beschrijf het werk en, waar mogelijk, stuur een kopie van de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk;

  • (b) Identificatie van de referentie of link naar het materiaal of activiteit die wordt verondersteld te worden geschonden. Stuur ons dan een rechtstreekse URL naar de vermeende inbreuk genoemd of gekoppeld aan het materiaal;

  • (c) Informatie die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mail adres;

  • (d) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt, niet door u, uw agent of de wet is geautoriseerd;

  • (e) Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, dat op straffe van meineed, u de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het werk dat naar verluidt is geschonden;

  • (f) Een fysieke of elektronische handtekening van de rechthebbende of een gemachtigde.

omhoog